Stelhet

Frusen skuldra

Stelhet i axeln utan utlösande orsak kallas även frusen skuldra. Det innebär att man får ont i axeln som efter en tid stelnar, och det leder till att man får sämre rörelseförmåga. Det beror på att ledkapseln, som omger och stabiliserar axelleden, drar ihop sig och blir stel. Det är sällan båda axlarna drabbas. Man vet inte riktigt vad frusen skuldra beror på men diabetiker har en ökad risk för stelhet av denna typ i axelleden. Ungefär tre av hundra personer riskerar att få besvär, vanligast i åldern mellan 40 och 60 år.

 

Sjukdomen utvecklas under flera månader men så småningom brukar symptomen förbättras av sig själv, även om läkningen tar lång tid. Från att besvären börjar till dess att man är återställd tar det mellan 9 månader till 3 år. Det är ganska vanligt att man har kvar smärre symptom och lite stelhet, men det påverkar sällan vardagslivet. Det finns ingen metod att påvisa frusen skuldra utöver klinisk undersökning, men man kan behöva utesluta andra orsaker till stelhet, t. ex artros. Ibland kan man vid magnetkameraundersökning se en kapselsvullnad i axelleden, och det kan då tolkas som en begynnande frusen skuldra.

 

Har man begynnande frusen skuldra så har studier visat att en kortisoninjektion i axelleden kan ha en bromsande effekt på utvecklingen. Man kan också när man är som mest stel minska besvären genom att i narkos spräcka den stela ledkapseln så att rörelseomfånget ökar.

 

Stelhet på grund av ärrbildning
Om stelheten i axeln beror på ärrbildningar efter en skada, fraktur eller operation, och rörligheten inte återkommit ett år efter skadan, så kan operation där man avlägsnar ärr och sammanväxningar i axelleden eller i skuldrans glidskikt vara aktuellt.

 

 

Du kan läsa mer om frusen skuldra här: https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Frusen-skuldra/