Sena besvär efter skada

Efter en skada eller operation kan man drabbas av stelhet eller smärta vid vissa rörelser eller belastningar. Det kan man vilja kompensera för och tappar då det naturliga rörelsemönstret i skuldran, så att skuldran ”haltar” och inte fungerar harmoniskt. Man kan se det på att rörelserna i axelled och skulderblad inte rör sig symmetriskt med den friska sidan. För att undvika det, samt återställa ett naturligt rörelsemönster, är fysioterapi av stor betydelse. Om man inte återfår ett naturligt rörelsemönster så är risken stor för sekundära besvär, till exempel att leden inte hålls centrerad eller att den glappar och känns ostadig. Det kan irritera omgivande strukturer i axeleden och leda till värk och smärta.

 

Efter frakturer, senskador och axelledsluxationer kan strukturella skador kvarstå, även efter läkning eller att de läker på ett sätt som inte är optimalt. Även då kan man många gånger träna upp rörelsemönster och funktion med hjälp av fysioterapi för att få kontroll i leden, och en marginal att undvika de lägen som ger besvär. Ibland kan det efter ett antal år utvecklas artros till följd av ledskador, sådan sekundär artros behandlas på samma sätt som primär artros