Instabilitet

Om axeln har gått ur led så är det lättare att det händer igen. Störst risk för att axeln ska gå ur led igen är det för yngre män (under 20 år innebär > 70% risk) och personer med överrörlighet i axelleden.  Risken att axeln ska gå ur led igen avtar betydligt ju äldre man är vid det första tillfället.  Efter 40 år är det bara <10% risk att axeln ska gå ur led igen efter den har gått ur led första gången. Om man är äldre än 40 år är inte risken så stor för att man ny instabilitet, däremot ökar risken för skador på skelett, senor och nerver, när axeln går ur led. De två vanligaste orsaker att axeln går ur led och blir instabil är efter ett fall, ryck eller kaströrelse. Medfödd överrörlighet i axelleden bidrar till ökad risk.

 

Instabilitet på grund av överrörlighet i axelleden kan ge besvär på olika sätt. Man har ofta problem med bägge axlarna och leden känns glapp och osäker eller smärtar i framförallt okontrollerade snabba rörelser. Det kan också vara svårt att använda armen ovanför skuldran. Om du är överrörlig kan axeln gå ur led utan våld, och det brukar leda till att problemen ökar. Denna typ av instabilitet beror på att ledkapseln och dess ledband är elastiska och med den stora rörligheten som axelleden har krävs både dessa ledband och en god muskulär kontroll för att inte vara ostadig. En väl koordinerad muskelbalans kan kompensera för överrörlighet och därför är fysioterapi och en regelbunden daglig rehabilitering med hemträningsprogram är grunden för minskade besvär i leder vid överrörlighet.

 

Fungerar inte fysioterapi så kan man operera och strama upp ledband och ledkapsel, så att man får en bättre situation som utgångsläge för fysioterapin. Men vid överrörliga leder så återfår man ofta en överrörligheten efter något år. Därför är det viktigt att man efter operationen rehabiliterar muskelbalansen och koordinationen kontinuerligt för att behålla stabiliteten i leden.

 

Första gången axeln är ur led brukar man rekommendera rehabilitering eftersom det ofta är tillräckligt för att stabilisera axeln så det inte händer igen. Den behandlingen är först och främst stabiliserande koordinationsträning av de muskler som omger axelleden.

 

Den vanligaste orsaken till operation är om axeln har gått ur led ett flertal tillfällen, eller att axeln inte är tillräckligt stabil och känns besvärande osäker. Man finner då oftast att ledkapselskadan inte läkt tillbaka mot ledpannan (så kallad Bankartskada). Då får man ofta fästa tillbaka ledkapseln till ledpannan (Bankartreparation) med hjälp av några starka trådar, fästade i skelettet med så kallade benankare. Om det samtidiga är skador på ledens skelett kan det behöva kompletteras. Det kan då bli aktuellt att flytta ett benutskott (inklusive ett vidhängande muskelfäste), samt dessutom strama upp kapseln och få en extra muskelstöd framtill i leden(Bristow-Latarjet operation). 

 

Efter en stabiliserande operation får man successivt rehabilitera skuldran. Att kunna börja idrotta igen tar ett antal månader, och för kontaktidrotter och idrotter där man kastar, först när man helt har återfått funktion och kontroll, det tar i regel minst 6 månader efter operationen.