Impingementsyndrom

Impingement (på svenska inklämnings-syndrom) är vanligen följden av en nedsatt muskulär kontroll av rörelserna i skulderbladet och axelleden. Axelleden är beroende av en väl fungerande muskulär kontroll av rörelserna, då axelleden har ett extremt stort rörelseomfång och mycket liten inbyggd stabilitet i ledens anatomi.

 

Impingement är besvär som uppstår när senorna runt axelleden, och deras glidskikt slemsäcken, irriteras när de ska passera in under skulderbladet som är ”taket” i axelleden. Besvären uppstår framför allt vid lyftande rörelser och upprepat arbete med armarna lyfta över skuldran. Impingement ger ofta värk och smärta på skuldrans och överarmens utsida. Ibland är utrymmet trängre på grund av skador med efterföljande svullnad, eller att skulderbladets översta del (akromion) har en nedåtriktad form. Även förkalkningar i, eller små skador i, rotatorcuffens senor kan orsaka en störd muskulär kontroll som då kan resultera i impingement-besvär.

 

Det är ovanligt att man drabbas av impingement om man är yngre än 30 år. Är man yngre beror besvären ofta istället på instabilitet och överrörlighet, så kallad sekundär impingement, där leden snarare glappar och irriterar omgivande strukturer än att det är trångt.

 

Fysioterapi med ett träningsprogram som du regelbundet genomför hemma ett par gånger om dagen är den första åtgärden vid en enkel impingement. De flesta patienter blir bättre av att man tränar upp muskulaturen och koordinationen i axelleden och en förutsättning för att man skall behålla besvärsfrihet är att man utför träningen regelbundet därefter. Inflammationsdämpande värktabletter eller en kortisoninjektion i slemsäcken kan ibland ge en smärtlindring vid akuta smärtor i axelleden och på så sätt förbättra förutsättningarna för att genomföra fysioterapin. Effekten av en kortisoninjektion börjar märkas efter ett par dagar och varar vanligen några veckor. Men man kan inte ersätta träningsprogrammet med kortisoninjektioner i längden.

 

En strukturerad fysioterapi kan inte bara medföra att man slipper operation, utan kan också leda till att man är bättre rustad för en rehabilitering om operation senare behövs.

 

Operation kan vara aktuell om du försöker, men inte kan utföra fysioterapi, när strukturerad fysioterapi inte har tillräcklig effekt inom ett år eller om smärtan stör nattsömn och daglig aktivitet.  Operationen hjälper i de fallen de flesta patienter till viss förbättring. Operationen innebär att man ökar utrymmet över den irriterade senan. Vid lätta till moderata smärtor är resultaten goda med operation. När det finns andra samtidiga problem i axelleden, till exempel ledskador, artros i nyckelbensleden, små senskador eller instabilitet, kan behandlingen individualiseras med flera samtidiga åtgärder.