Artros

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Artros är en sjukdom som drabbar hela leden, men framförallt ledbrosket. I en frisk led finns en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket, men i en led som drabbats av artros uppstår en obalans av de processerna. Symptom på artros är perioder av t. ex. smärta och stelhet som leder till sämre funktion i leden.  

 

Det är inte helt känt vad artros beror på, men det finns faktorer som ökar risken att få artros, exempelvis hög ålder, kvinnligt kön, tidigare ledskada, övervikt och ärftlighet. Däremot vet man att sjukdomen sällan beror på att man har belastat sina leder för mycket, i själva verket är det tvärtom. Leden är beroende av lagom belastning för att fungera bra. När leden belastas cirkulerar ledvätska i brosket och på så sätt får leden näring och mår bättre.

 

Om du har artros finns det mycket som du kan göra själv för att bli bättre. Enligt forskningen är den bästa behandlingen att man är fysiskt aktiv. Det är därför bra att först pröva fysisk aktivitet och rehabilitering hos t.ex. en fysioterapeut, det kan göra att du slipper operation.  

 

Att träna under ledning av en fysioterapeut eller sjukgymnast ger oftast snabbare och bättre resultat än att träna på egen hand. Hos sjukgymnasten eller fysioterapeuten kan du gå i en så kallad artrosskola. Där får du kunskap om hur, när och vad du bör träna, samt ett individuellt träningsprogram som du kan fortsätta med när artrosskolan är slut. Ibland kan man behöva komplettera träningen med smärtlindring för att kunna fortsätta vara aktiv.

 

Slutligen finns operation. Innan det det är aktuellt med operation ska man ha prövat vilken effekt man får av att gå i artrosskola. I slutänden är det endast ca 10-15 procent av patienterna som behöver opereras, vilket då sker med en ledprotes, vanligen av metall och plast som nya ledytor. En vanlig röntgen, eller ibland en skiktröntgen, ger bäst information om leden inför en operation, men dessa kan inte avgöra när besvären kräver en operation, bara hur en eventuell operation bäst planeras.

 

 

ARTROS I NYCKELBENSLEDEN

Om besvären är distinkt lokaliserade till nyckelbenets led mot skulderbladet, längst ut på skuldran, så kan tillfälliga besvär ofta lindras med anti-inflammatorisk medicin, eventuellt som en kortisoninjektion i nyckelbensleden. Den leden har begränsad rörlighet och är inte så lätt att behandla med fysioterapi eller muskulär träning. Men om besvären inte minskar är ofta operation effektivt. Man avlägsnar då en del av leden, en kort del av nyckelbenet, så att man inte längre har kvar en led som kan vara irriterad.

 

Du kan läsa mer om artros på Reumatikerförbundets hemsida:  https://www.reumatikerforbundet.org/tag/artros/