Rotatorcuffsyndrom

En rotatorcuffskada är något som man kan få i axelleden. Axelleden har ett mycket stort rörelseomfång och det innersta lagret av muskler kallas rotatorcuffen, dessa muskler kommer från skulderbladet och har senor fästade runt överarmens ledkula. Förutom att lyfta armen framåt, bakåt och åt sidan, kan rotatorcuffen också rotera överarmen inåt och utåt. Med stigande ålder blir rotatorcuffens senor skörare, troligen beroende på att senor har en begränsad blodcirkulation.  Sköra senor i rotatorcuffen är ett mycket vanligt fynd hos äldre, men det behöver inte betyda att de upplever en dålig funktion i skuldran.

 

Om man faller på skuldran, får ett kraftigt ryck eller lyfter tungt kan det uppstå en bristning (en så kallad ruptur) i cuffsenorna. Ibland uppstår en sådan ruptur även utan större våld. Det tydligaste symtomet på en mindre rotatorcuff-ruptur är smärta i axelleden. Rörelseförmågan påverkas inte alltid så mycket. Smärtan orsakas framför allt av den inflammation och svullnad som skadan har framkallat.

 

Diagnostik av senskador kan ske på många sätt, vanligen med ultraljud eller magnetkamera-undersökning som båda kan visa senornas struktur. Om rörelseomfånget och funktionen är god behöver man ofta inte reparera rupturen utan behandlingen går i första hand ut på att bekämpa inflammationen och smärtan. Dessutom är det viktigt att se till att behålla rörligheten i axelleden med hjälp av rörelseträning. Vid en åldersförändrad sena som brister är ofta symptomen liknande de vid impingement, mycket beroende på förlorad muskulär kontroll. Fysioterapi kan även då vara en framgångsrik behandling.

 

Vid svaghet och oförmåga att lyfta eller rotera armen så kan man med en operation behöva reparera senorna för att återställa balansen i axelleden. Det kan dock vara svårt att få läkning i redan skör senvävnad, och även om ca 35% av reparationerna aldrig läker fullt ut, så  förbättras många gånger den muskulära balansen om en del av senan läker. Operationen, rehabiliteringen och smärtlindring kan bidra till förbättrad funktion. Efter en operation skall axeln avlastas för att läkning ska kunna ske, 4-6 veckors stillhet i bandage är vanligt innan rörelseträning kan påbörjas. Rehabiliteringen är omfattande och tar ofta cirka ett år efter en operation. 

 

Om senorna inte kan repareras och det finns en svår värkproblematik, så kan en ledprotesoperation med så kallad omvänd axelplastik där ledkulan placeras på skulderbladet, vara mycket framgångsrikt.