Reumatisk sjukdom

Reumatoid artrit (RA) kallas också ledgångsreumatism. Det är en inflammation som framför allt orsakar värk och stelhet i leder. Sjukdomen behandlas med fysisk aktivitet och träning samt antiinflammatoriska, antireumatiska, biologiska läkemedel och kortison, ofta i olika kombinationer.

 

Omkring 0,5-1 % av Sveriges befolkning har sjukdomen. Det är vanligast att sjukdomen debuterar i den senare delen av livet men den finns i alla åldersgrupper. Och även om man har anlag för RA utvecklar många personer aldrig sjukdomen.

 

Rökning ökar både risken att insjukna och att sjukdomstillståndet förvärras. Rökning ökar också risken för att behandling inte får full effekt.

 

RA är framför allt en sjukdom som drabbar leder, samt mjukdelar och strukturer omkring lederna. Det uppstår en inflammation som ger smärta, stelhet, svullnad och värmeökning. Stelheten är främst på morgonen, de övriga symtomen kan öka när leden används.

 

Insjuknandet kan se väldigt olika ut, men typiskt är ledvärken. Vanligen kommer värken smygande under loppet av veckor eller månader men för ungefär en tredjedel av de som insjuknar kommer värken snabbt. De små lederna drabbas oftast först. Även axlar och armbågar kan vara med tidigt i förloppet. Med tiden drabbas fler leder och det sker symmetriskt i både höger och vänster sida.

 

 

Du kan läsa mer om reumatoid artrit på Reumatikerförbundets hemsida:

https://www.reumatikerforbundet.org/tag/reumatoid-artrit