Impingementsyndrom

Impingement (på svenska inklämnings-syndrom) är vanligen följden av en nedsatt muskulär kontroll av rörelserna i skulderbladet och axelleden. Axelleden är beroende av en väl fungerande muskulär kontroll av rörelserna, då axelleden har ett extremt stort rörelseomfång och mycket liten inbyggd stabilitet i ledens anatomi.   Impingement är besvär...

0

Rotatorcuffsyndrom

En rotatorcuffskada är något som man kan få i axelleden. Axelleden har ett mycket stort rörelseomfång och det innersta lagret av muskler kallas rotatorcuffen, dessa muskler kommer från skulderbladet och har senor fästade runt överarmens ledkula. Förutom att lyfta armen framåt, bakåt och åt sidan, kan...

0

Stelhet

Frusen skuldra Stelhet i axeln utan utlösande orsak kallas även frusen skuldra. Det innebär att man får ont i axeln som efter en tid stelnar, och det leder till att man får sämre rörelseförmåga. Det beror på att ledkapseln, som omger och stabiliserar axelleden, drar ihop...

0

Sena besvär efter skada

Efter en skada eller operation kan man drabbas av stelhet eller smärta vid vissa rörelser eller belastningar. Det kan man vilja kompensera för och tappar då det naturliga rörelsemönstret i skuldran, så att skuldran ”haltar” och inte fungerar harmoniskt. Man kan se det på att...

0

Instabilitet

Om axeln har gått ur led så är det lättare att det händer igen. Störst risk för att axeln ska gå ur led igen är det för yngre män (under 20 år innebär > 70% risk) och personer med överrörlighet i axelleden.  Risken att axeln ska...

0

Reumatisk sjukdom

Reumatoid artrit (RA) kallas också ledgångsreumatism. Det är en inflammation som framför allt orsakar värk och stelhet i leder. Sjukdomen behandlas med fysisk aktivitet och träning samt antiinflammatoriska, antireumatiska, biologiska läkemedel och kortison, ofta i olika kombinationer.   Omkring 0,5-1 % av Sveriges befolkning har sjukdomen. Det är vanligast att...

0

Artros

Artros är den vanligaste ledsjukdomen i Sverige. Artros är en sjukdom som drabbar hela leden, men framförallt ledbrosket. I en frisk led finns en balans mellan uppbyggnad och nedbrytning av ledbrosket, men i en led som drabbats av artros uppstår en obalans av de processerna. Symptom...

0