Välkommen till Min Axel

Den här sidan informerar dig som patient med skulderbesvär om vad du kan göra för att lindra besvär och motverka operation, samt åtgärder innan det är aktuellt med operation. Dessutom översiktligt om vad du kan förvänta dig för resultat av en eventuell operation. Skulderbesvär kräver ofta specifik rehabilitering av muskulatur och leder. Sjukgymnaster och fysioterapeuter har en mycket viktig del i att motverka besvär och behov av operation, samt rehabilitering efter skador och operation.

 

Om Svenska Skulder- och Armbågssällskapet

Sverige har länge varit en ledande nation i att använda kvalitetsregister för att förbättra vården. 1999 startade Svenska Skulder- och Armbågssällskapet ett nationellt kvalitetsregister som registrerar ledproteskirurgi i axel och armbågsled samt utvärderar resultatet efter kirurgi.  Även ett register för opererad axelinstabilitet har startats. Dessutom finns det planer på ett register för smärtproblem vid inklämningssyndrom och problem med senorna kring axelleden. Vi har också planer på ett nära samarbete med BOA-registret (Artrosskola för axelleden) samt Svenska Frakturregistret (frakturbehandling).

Det finns också en sida för armbågsbesvär, Min Armbåge

 

 

Nedan kan du läsa kortfattande beskrivningar av olika diagnoser vid skulderbesvär.

Diagnoser

Klicka på respektive diagnos för att läsa mer.

Aktuella register

Klicka på ett register om du vill läsa mer.